کارگزاری تبادل اطلاعات اتحادیه املاک مشهد (کاتا )

با هدف انتقال سریع اطلاعات بین اعضاء اتحادیه ، عموم شهروندان و سازمانها دولتی مرتبط و اتحادیه مشاورین املاک در حال راه اندازی می باشد .

بی شک حذف مشاورین املاک غیر مجاز از گردونه فعالیت های قانونی این صنف از دیگر اهداف این واحد بوده که یقیناً گامی موثر در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد بود . فعالیت در این حوزه بر پایه نقشه راه علمی و عملی موثر واقع خواهد شد . همراهی اعضا محترم صنف و شهروندان محترم می تواند زمینه ساز تدوین نقشه راهی جامع و کامل متناسب با شان و منزلت مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا گردد.